Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Informujemy, że na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatny przedsiębiorca Rahimov Vasyl ul. Soborna str., 167, 08200, Kyiv region, Ukraina przez UAB “MailerLite” (na podstawie umowy  DATA PROCESSING AGREEMENT )

Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: boathouse.pl@gmail.com

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Prywatny przedsiębiorca Rahimov Vasyl

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
– zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Panią/Pana z nami- ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust.1 lit b RODO*);
– marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem produktów i usług, którymi może być Pani/Pan zainteresowana/y) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
– spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec sądów i prokuratur) – ponieważ przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym spółka Prywatny przedsiębiorca Rahimov Vasyl podlega (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

 

Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, np. biurom rachunkowym, firmom kurierskim, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Prywatny przedsiębiorca Rahimov Vasyl nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– wykonania umowy/umów – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia;
– marketingu bezpośredniego produktów lub usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
– wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo:
– dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
– do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan dostarczył/a, tj. do otrzymania tych danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi;
– do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO;
– ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, sprzeciw prosimy kierować na adres e-mail boathouse.pl@gmail.com

 

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umów.

 

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE